Qui som

Junta Directiva

Presidenta                               Marina Nieto

Vicepresidenta                       Maite Ingles

Secretari                                   Rupert Martinez

Tresorera                                  Rosa Bové

Vocal                                           Loli Moreno

Vocal                                           Ramon Pelayo

 

A la Plataforma Deixem de Ser Invisibles treballem per un model social inclusiu en diversitat, llibertat i dignitat, en el que tothom hi càpiga.

Volem viure i participar en la comunitat sense ser segregats ni discriminats per tenir uns cossos que són i funcionen diferent a la majoria estadística, per la qual cosa necessitem d’ajudes tècniques i/o humanes per poder fer el mateix que la resta de ciutadans.

Volem espais públics accessibles per garantir la plena participació ciutadana en diversitat en tots els àmbits, i superar així els estigmes associats al vincle dis-capacitat/ dis-ciutadà reservat a les per- sones amb diversitat funcional.

Volem què Badalona sigui una ciutat per a totes i tos.

Volem deixar de ser invisibles!